De meeste werknemers bouwen via de werkgever een pensioen op. Is een werkgever daartoe verplicht of is het vrijwillig?Ga terug naar het artikeloverzicht


Een pensioenregeling is de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Moet je als werkgever je werknemers pensioen aanbieden, of mag je het achterwege laten?

Er bestaat in Nederland geen wettelijke plicht om werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Daarop zijn twee uitzonderingen. Als er een CAO geldt waarin staat dat er recht bestaat op pensioen, kun je er als werkgever niet onderuit. De tweede uitzondering is als het werk binnen jouw onderneming valt onder een bedrijfstak waar een verplicht bedrijfstakpensioenfonds voor geldt. Natuurlijk kun je ook niet zomaar een bestaande pensioenregeling schrappen. Je kunt werknemers immers ook niet zomaar een deel van het inkomen afpakken.

Wat gaat een pensioenregeling mij kosten?

Het is onmogelijk om daar een indicatie voor te geven. Je kunt namelijk een zeer goede pensioenregeling bieden waarin je de pensioenopbouw afstemt op wat wettelijk maximaal is toegestaan. Je kunt ook een uitgeklede pensioenregeling bieden waarin de werknemers fors meebetalen aan de regeling. Het is een kostbare secundaire arbeidsvoorwaarde. Wil je weten wat het jouw onderneming kost? Graag helpen wij jou om hier inzicht in te krijgen.

Geen pensioenregeling - Wat zijn de gevolgen voor de werknemers?

Iedereen heeft vanaf de pensioengerechtigde leeftijd recht op een AOW-uitkering. Dit is een basisuitkering die voor veel mensen onvoldoende is om van rond te komen. Een alleenstaande heeft recht op 70 procent van het netto minimumloon en partners hebben ieder recht op 50 procent van het minimumloon. Als er verder geen pensioen is opgebouwd, is dit dus het bedrag waar de werknemers na de pensionering van rond moeten komen. Mogelijk hebben ze nog recht op een bij een eerdere werkgever opgebouwd pensioen.

Waarom zou je als werkgever een pensioenregeling bieden?

Om te voorkomen dat werknemers na hun pensionering in een financieel gat vallen, is een aanvullend pensioen onmisbaar. De AOW is echt bedoeld als een bodemvoorziening waar de meeste mensen niet van rond kunnen komen. Werkgevers die een pensioenregeling aanbieden, hebben hier zelf ook baat bij. Goed ingewerkte en goed geschoolde werknemers zullen minder snel vertrekken naar een andere werkgever. Ook wordt het eenvoudiger om personeel aan te nemen.

Personeel kan ook zelf voorzieningen treffen

Werknemers die niet in een pensioenregeling vallen, moeten eigenlijk zelf voorzieningen treffen. Dit kan in de vorm van spaargeld, maar meestal is dat niet de beste oplossing. Vanaf een saldo van 25.000 euro op de spaarrekening is er namelijk jaarlijks belasting verschuldigd over het meerdere. Beter is het opbouwen van een lijfrentekapitaal. De inleg kunnen ze nu aftrekken van het inkomen. Na pensionering kan met het opgebouwde kapitaal een aanvullende lijfrente-uitkering worden aangekocht. Als werkgever kun je het personeel hierin motiveren en mogelijk een hoger salaris bieden om een pensioenpotje op te bouwen.

Het personeel een pensioen aanbieden? Of toch niet?
07/09/2017

De meeste werknemers bouwen via de werkgever een pensioen op. Is een werkgever daartoe verplicht of is het vrijwillig?

Lees artikel

Autoverzekering – Ouderen en jongeren betalen een hogere premie
06/09/2017

De jongste en de oudste automobilisten betalen een hogere premie voor de autoverzekering. Ook worden ze door veel verzekeraars niet geaccepteerd. Mag dat zomaar?

Lees artikel

Wanneer heb je een kredietverzekering nodig?
05/09/2017

Een kredietverzekering biedt jouw bedrijf bescherming tegen wanbetalers, maar deze verzekering is niet voor alle ondernemingen noodzakelijk.

Lees artikel

Zijn jouw zakelijke bezittingen nog privé verzekerd?
01/09/2017

Weet jij dat zakelijke bezittingen vaak niet verzekerd zijn op de inboedelverzekering? Bij de aansprakelijkheidsverzekering speelt een vergelijkbaar probleem.

Lees artikel