Het ondernemen kan zorgen voor een onzeker financieel bestaan. Je kunt niet zonder een vangnet. Dit kan zijn een partner met een vast inkomen, maar het kan ook anders.Ga terug naar het artikeloverzicht


Ondernemen is risico’s nemen. Financieel wordt het eenvoudiger als je een vangnet hebt. Veel zzp’ers hebben als back-up een partner met een vaste baan.

Volgens het CBS had in 2016 bijna een derde van de zzp’ers een partner waar ze financieel op terug konden vallen. Als ondernemer loop je namelijk grote financiële risico’s. Je investeert bedragen en je moet het iedere maand weer voor elkaar boksen om voldoende inkomen binnen te halen. Het verschilt per zzp’er hoe sterk het inkomen schommelt, maar het bestaan is onzekerder in vergelijking met een werknemer. Ook heeft een ondernemer geen recht op een WW-uitkering en sommige andere sociale voorzieningen.

Hoe zat het in 2016 met de verhouding mannen en vrouwen?

Bijna een kwart van de vrouwen had een partner die hoofdzakelijk als zzp’er werkzaam was. Bij mannen was de verhouding sterk afwijkend in vergelijking met de vrouwen. Eén op de zeven mannen had een zzp’er als partner. Bij mannen valt op dat meer zzp’ers alleenverdieners waren, namelijk één op de zes. Bij vrouwen is dat maar één op de twaalf.

Een goede financiële planning is onmisbaar voor zzp’ers

In vergelijking met zzp’ers is het voor werknemers goed geregeld vanuit de sociale voorzieningen. Bij het tijdelijk niet kunnen werken wordt het salaris doorbetaald door de werkgever. Als het niet kunnen werken langer duurt, bestaat er recht op een uitkering uit de WIA. Bij het verliezen van het werk bestaat er recht op een WW-uitkering. Al deze regelingen gelden niet voor de zzp’er. Daarnaast is er nog de maandelijkse onzekerheid of het weer gaat lukken om een goed inkomen binnen te krijgen. Je kunt je niet overal tegen verzekeren, maar terugvallen op het inkomen van de partner is vaak niet de oplossing. Ook telt nog mee dat de vaste lasten waarschijnlijk afgestemd zijn op twee inkomens. Dan is het inkomen van de partner alleen niet voldoende.

In het uiterste geval bestaat er recht op een bijstandsuitkering

Tot 2004 hadden zelfstandigen nog recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Dit was de zogenaamde WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen). Hier is geen vervanging voor gekomen. Onder strikte voorwaarden bestaat er recht op een bijstandsuitkering. Je kunt verplicht worden om eerst je spaargeld op te eten voordat er recht bestaat op deze uitkering. Een overwaarde in jouw huis kan er ook voor zorgen dat je geen recht hebt op een bijstandsuitkering. Het gezinsinkomen moet onvoldoende zijn om recht te maken op een uitkering.

Door geld achter de hand te hebben kun je veel obstakels wegnemen, maar vergeet de toegevoegde waarde van het verzekeren niet. Denk bijvoorbeeld aan het risico van het overlijden en het arbeidsongeschikt raken.

Ondernemen met een vangnet
12/09/2017

Het ondernemen kan zorgen voor een onzeker financieel bestaan. Je kunt niet zonder een vangnet. Dit kan zijn een partner met een vast inkomen, maar het kan ook anders.

Lees artikel

Studenten lenen maximaal en blijven lekker thuis wonen
08/09/2017

De studiefinanciering is ingeruild voor een voorschot. Deze lening is populair onder studenten, maar er dreigen gevaren.

Lees artikel

Het personeel een pensioen aanbieden? Of toch niet?
07/09/2017

De meeste werknemers bouwen via de werkgever een pensioen op. Is een werkgever daartoe verplicht of is het vrijwillig?

Lees artikel

Autoverzekering – Ouderen en jongeren betalen een hogere premie
06/09/2017

De jongste en de oudste automobilisten betalen een hogere premie voor de autoverzekering. Ook worden ze door veel verzekeraars niet geaccepteerd. Mag dat zomaar?

Lees artikel