Broodfondsen zijn in opkomst als vervanger van de AOV, maar zijn dat wel volwaardige voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid?Ga terug naar het artikeloverzicht


Als zelfstandig ondernemer kun je niet zonder een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Maar wat als je de maandelijkse lasten van een dergelijke verzekering niet kunt of wilt dragen? Broodfondsen zijn in opkomst als vervanger van de AOV, maar zijn dat wel volwaardige voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandigen kunnen geen beroep doen op de WIA bij arbeidsongeschiktheid. Ze moeten zelf voorzieningen treffen om het wegvallen van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid op te vangen. De meeste ideale oplossing is een arbeidsongeschiktheidsverzekering waaruit bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid een uitkering volgt ter hoogte van 80 procent van het gemiddelde inkomen. Door de hoogte van de premie kiezen vooral zzp’ers ervoor om zich niet te verzekeren. Het deelnemen aan broodfondsen wordt juist steeds populairder.

Wat is een broodfonds?

Een broodfonds bestaat uit leden die gezamenlijk geld bijeen brengen om tijdelijke arbeidsongeschiktheid van deelnemers op te vangen. Gezamenlijk brengen ze dus het geld bijeen om de financiële schade door tijdelijke arbeidsongeschiktheid op te vangen. De deelnemer die tijdelijk niet kan werken ontvangt iedere maand een bepaald bedrag tot het werken weer hervat kan worden.

Wat zijn de nadelen van broodfondsen?

Een nadeel is dat de uitkering maar een beperkte duur van bijvoorbeeld twee jaren heeft. Na deze periode stopt de maandelijkse tegemoetkoming. Over de hoogte van de uitkeringen worden vooraf afspraken gemaakt. Het grootste nadeel is dat broodfondsen het risico van blijvende arbeidsongeschiktheid niet opvangen. Dit is namelijk de grootste bedreiging voor zelfstandige ondernemers. Wat gebeurt er overigens als er meerdere deelnemers blijvend arbeidsongeschikt raken? Zijn de lasten dan nog gezamenlijk te dragen?

Kun je niet beter kiezen voor een AOV met een versoberde dekking?

Is een AOV te duur in jouw geval? Probeer dan eens een “uitgeklede” AOV. Door een langere eigen risico periode te kiezen kun je de premie verlagen. Een andere optie is om niet uit te gaan van 80 procent van het gemiddelde inkomen, maar bijvoorbeeld van 60 procent. Indien je ook rond kunt komen van een lagere uitkering verlaag je de premie voor de verzekering ook weer. Het is ook mogelijk om uitsluitend arbeidsongeschiktheid door een ernstige ziekte of zwaar lichamelijk letsel te verzekeren.

De premies voor AOV’s zijn de laatste jaren sterk gezakt. Ondernemers die in het verleden een keer een offerte opgevraagd hebben en toen geschrokken zijn van de premie, kunnen beter nog een keer een offerte opvragen. Je verzekeringsadviseur kan verschillende AOV’s voor je vergelijken en de meest geschikte voor jou selecteren.

Daarom zet je de hypotheekrente lang vast
18/01/2019

Met een korte rentevast periode kun je optimaal profiteren van de lage hypotheekrente, maar toch kun je waarschijnlijk beter kiezen voor een langere rentevast periode.

Lees artikel

Ook parttime zzp’ers hebben recht op fiscale voordelen
17/01/2019

Als parttime zelfstandige kun je recht hebben op de zelfstandigenaftrek, maar voldoe je wel aan de eisen?

Lees artikel

Private lease of een persoonlijke lening
16/01/2019

Private lease is een manier om tegen vaste lasten een nieuwe auto te rijden, maar vergis je niet in de kosten. Is het toch een goed alternatief voor het lenen?

Lees artikel

Een zzp’er verdient gemiddeld meer dan modaal
15/01/2019

Zzp’ers verdienen meer dan de gemiddelde Nederlander. Het ondernemerschap heeft grote voordelen, maar houd ook rekening met de minpunten.

Lees artikel