Broodfondsen zijn in opkomst als vervanger van de AOV, maar zijn dat wel volwaardige voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid?Ga terug naar het artikeloverzicht


Als zelfstandig ondernemer kun je niet zonder een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Maar wat als je de maandelijkse lasten van een dergelijke verzekering niet kunt of wilt dragen? Broodfondsen zijn in opkomst als vervanger van de AOV, maar zijn dat wel volwaardige voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandigen kunnen geen beroep doen op de WIA bij arbeidsongeschiktheid. Ze moeten zelf voorzieningen treffen om het wegvallen van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid op te vangen. De meeste ideale oplossing is een arbeidsongeschiktheidsverzekering waaruit bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid een uitkering volgt ter hoogte van 80 procent van het gemiddelde inkomen. Door de hoogte van de premie kiezen vooral zzp’ers ervoor om zich niet te verzekeren. Het deelnemen aan broodfondsen wordt juist steeds populairder.

Wat is een broodfonds?

Een broodfonds bestaat uit leden die gezamenlijk geld bijeen brengen om tijdelijke arbeidsongeschiktheid van deelnemers op te vangen. Gezamenlijk brengen ze dus het geld bijeen om de financiële schade door tijdelijke arbeidsongeschiktheid op te vangen. De deelnemer die tijdelijk niet kan werken ontvangt iedere maand een bepaald bedrag tot het werken weer hervat kan worden.

Wat zijn de nadelen van broodfondsen?

Een nadeel is dat de uitkering maar een beperkte duur van bijvoorbeeld twee jaren heeft. Na deze periode stopt de maandelijkse tegemoetkoming. Over de hoogte van de uitkeringen worden vooraf afspraken gemaakt. Het grootste nadeel is dat broodfondsen het risico van blijvende arbeidsongeschiktheid niet opvangen. Dit is namelijk de grootste bedreiging voor zelfstandige ondernemers. Wat gebeurt er overigens als er meerdere deelnemers blijvend arbeidsongeschikt raken? Zijn de lasten dan nog gezamenlijk te dragen?

Kun je niet beter kiezen voor een AOV met een versoberde dekking?

Is een AOV te duur in jouw geval? Probeer dan eens een “uitgeklede” AOV. Door een langere eigen risico periode te kiezen kun je de premie verlagen. Een andere optie is om niet uit te gaan van 80 procent van het gemiddelde inkomen, maar bijvoorbeeld van 60 procent. Indien je ook rond kunt komen van een lagere uitkering verlaag je de premie voor de verzekering ook weer. Het is ook mogelijk om uitsluitend arbeidsongeschiktheid door een ernstige ziekte of zwaar lichamelijk letsel te verzekeren.

De premies voor AOV’s zijn de laatste jaren sterk gezakt. Ondernemers die in het verleden een keer een offerte opgevraagd hebben en toen geschrokken zijn van de premie, kunnen beter nog een keer een offerte opvragen. Je verzekeringsadviseur kan verschillende AOV’s voor je vergelijken en de meest geschikte voor jou selecteren.

Wat moet je weten over de annuïteitenhypotheek?
25/05/2018

De meeste huizenkopers kiezen voor de annuïteitenhypotheek, maar is dat ook voor jou de slimste keuze?

Lees artikel

Wat houdt het afspiegelingsbeginsel in?
24/05/2018

Bij een reorganisatie geldt het afspiegelingsbeginsel. Hoe gaat het in z’n werk en wat zijn de voorwaarden?

Lees artikel

Druk je energierekening met de volgende tips
23/05/2018

De energierekening is een zware vaste last. Je kunt met een paar nuttige tips besparen op de rekening.

Lees artikel

Welke verzekeringen heeft een werkgever echt nodig?
23/05/2018

Er zijn een aantal verzekeringen waar werkgevers echt niet zonder kunnen. Welke zijn het en waarom zijn ze zo noodzakelijk?

Lees artikel