Vanaf 2019 is het beter geregeld voor de partner van een pas bevallen moeder. Na de geboorte bestaat er recht op één week vrij. Vanaf 2020 wordt het voordeel nog groter.Ga terug naar het artikeloverzicht


Partners van toekomstige moeders krijgen meer verlof. Partners hebben nu recht op twee dagen verlof. Dat wordt een hele week. Zelfs extra verlof wordt mogelijk.

In vergelijking met veel andere Europese landen hebben vaders in Nederland weinig recht op verlof nadat ze vader zijn geworden. Ze kunnen twee dagen betaald verlof krijgen, en daar houdt het mee op. Vanaf 2019 gaat het veranderen. Vaders krijgen een week vrij. Ze hoeven het niet direct na de bevalling op te nemen, maar wel in de eerste vier weken na de bevalling. Aanvullend kunnen ze ook nog vijf weken extra verlof krijgen. Maar dat gaat pas per 2020 in. Dit wordt gedeeltelijk doorbetaald. De wet krijgt de toepasselijke naam WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof). De uitbreidingen gelden overigens ook voor vrouwen waarvan de partner gaat bevallen.

Wat is de regeling voor het extra geboorteverlof?

In het eerste half jaar na de geboorte van het kindje, kan de partner vijf weken verlof opnemen. De kosten worden deels door het UWV gedragen. Er bestaat recht op een uitkering ter hoogte van 70 procent van het salaris. Het duurt even om dit binnen de processen van het UWV te verwerken, vandaar dat de regeling pas in 2020 begint.

Waarom is de verruiming noodzakelijk?

Een bij de pasgeborene betrokken partner is belangrijk voor de moeder en het kind, maar er zit ook een financiële gedachte achter. De regeringspartijen willen de kansen op de arbeidsmarkt voor vrouwen (moeders) verbeteren. Doordat de vaders ook ruimere verlofregelingen krijgen, wordt het ruime verlof van de moeder minder als bezwaarlijk gezien op de arbeidsmarkt. Op deze manier zou het een positief effect moeten hebben op de carrière van moeders.

Hoe is het geregeld voor de moeder zelf?

De moeder heeft vóór de bevalling recht op zwangerschapsverlof. Deze duurt zes weken. Na de bevalling bestaat er nog minimaal recht op tien weken bevallingsverlof. In totaal gaat het dus om zestien weken. Als het kindje na de bevallingsdatum wordt geboren, kan het gehele verlof langer duren dan zestien weken.

Hoe zit het in de ons omringende landen?

In vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland kan het nog veel beter geregeld worden voor jonge ouders. Duitse moeders krijgen 3 maanden zwangerschapsverlof en daarna bestaat er nog recht op ouderverlof. Gedurende 3 jaren hebben ouders hier recht op. Ze krijgen deels doorbetaald. Het verlof mogen ze zelf verdelen. Of de partner of de bevallen vrouw kan het opnemen. In België is de regeling voor moeders vergelijkbaar met Nederland. De partner heeft recht op 10 verlofdagen, waarvan drie volledig doorbetaald. Moeders zijn het beste uit in Noorwegen. Ze krijgen maar liefst 47 weken verlof. Bijna een jaar vrijaf dus.

Zzp’ers hebben recht op een gemeentelijke vangnetregeling
21/06/2018

Zzp’ers in financiële nood kunnen voor hulp aankloppen bij de gemeente. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) kan zzp’ers door een financiële crisis heen helpen.

Lees artikel

Wanneer is er alimentatie verschuldigd?
20/06/2018

Na een scheiding ben je mogelijk alimentatie verschuldigd. Welke soorten zijn er en wanneer ben je het verschuldigd?

Lees artikel

Weer minder zzp’ers hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering
19/06/2018

Een ondernemer kan eigenlijk niet zonder een aansprakelijkheidsverzekering. Waarom is dat en waarom hebben vooral jonge ondernemers deze verzekering niet?

Lees artikel

Het vakantieseizoen is weer in aantocht!
19/06/2018

Met het vakantieseizoen in het vooruitzicht is het belangrijk om na te gaan of u alle benodigde verzekeringen voor uw aankomende vakantie heeft afgesloten en of deze aansluiten op uw reis en vakantiebestemming!

Lees artikel