Met aftrekposten kun je de winst drukken, maar zoveel aftrekposten zijn er tegenwoordig niet meer. Welke kun je nog van profiteren?Ga terug naar het artikeloverzicht


Er bestaat veel verwarring over aftrekposten. Welke kosten kun je aftrekken van de winst en welke niet? Een paar misverstanden helderen wij op.

Wij hoeven je waarschijnlijk niets te vertellen over de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Deze aftrekposten zijn bij de meeste zelfstandigen wel helder. De minder bekende aftrekposten zijn qua voordeel minder dan deze twee, maar neem ze zeker wel mee. Voorkom dat je teveel aan de Belastingdienst gaat betalen. De accountant heeft deze aftrekposten waarschijnlijk in beeld, maar het is wel goed om het ook voor jezelf te controleren.

Geïnvesteerd in 2017?

Investeringen in bedrijfsmiddelen kun je mogelijk interessante extra afschrijvingen op toepassen. Deze komen naast de reguliere afschrijvingen. Er zijn drie interessante aftrekposten waar je gebruik van kunt maken, namelijk:

  • Energie-investeringsaftrek
  • Milieu-investeringsaftrek
  • KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)

De energie-investeringsaftrek is gericht op investeringen om energie te besparen of om duurzame energie op te wekken. Naast de reguliere afschrijving mag je maar liefst 55 procent van de investering afschrijven. Let wel op de voorwaarden die gesteld worden. Het moet bijvoorbeeld gaan om een minimale investering van 2.500 euro.

De milieu-investeringsaftrek richt zich op milieuvriendelijkheid. De omvang van de besparing hangt af van de milieueffecten.

De KIA kun je gebruik van maken bij investeringen vanaf 2.301 euro. Ook hier gelden weer restricties. De investeringen moeten bijvoorbeeld minimaal 450 euro bedragen per bedrijfsmiddel. Wil je gebruik maken van één van deze aftrekposten? Doe het in overleg met jouw accountant.

Is werkkleding aftrekbaar?

Kan een vertegenwoordiger zijn pak aftrekken van de belasting? En hoe zit het met een automonteur? De Belastingdienst wil misbruik tegen gaan, dus hanteren ze strenge normen. De automonteur kan de aankoopkosten voor zijn overall inderdaad aftrekken. Maar de vertegenwoordiger kan zijn maatpak niet aftrekken. Deze kan hij namelijk ook buiten het werk gebruiken. Dat kan anders zijn als er een groot logo van de onderneming op de kleding staat.

Hoe zit het met telefoonkosten en literatuur?

Als deze kosten zakelijk bedoeld zijn, kun je ze van de winst aftrekken. Een abonnement voor een vakblad gericht op jouw vakgebied is dus aftrekbaar. Een telefoonabonnement is alleen aftrekbaar als de aansluiting ook zakelijk geregeld is. Voor de mobiele telefoon geldt dat de kosten naar rato zakelijk kunnen worden toebedeeld. Gebruik je de telefoon ook privé, dan kun je de kosten ook maar gedeeltelijk aftrekken.

Hoe zit het met zakelijke lunches?

Voor diners, lunches en het bezoeken van congressen zijn er mogelijkheden om de kosten af te trekken, maar er is een behoorlijke hindernis opgeworpen. Er is namelijk een drempelbedrag ingesteld van 4.500 euro. Alleen de meerdere kosten kunnen aftrekbaar zijn. Een alternatief is het kiezen voor een vergoeding van maar 20 procent van de gemaakte kosten. Dit komt dan in plaats van het drempelbedrag van 4.500 euro. Uiteraard moeten de kosten wel echt zakelijk zijn.

Werknemer maakt ongeluk met bedrijfsauto – Wat nu?
20/03/2018

Wat zijn de financiële gevolgen als een werknemer een ongeluk veroorzaakt met de bedrijfsauto? En Wie draagt het risico bij woon-werkverkeer?

Lees artikel

Geen hypotheek kunnen krijgen door een kleine betalingsachterstand
16/03/2018

Door een betalingsachterstand kun je de kans op een hypotheek verspelen. Toch is dat niet altijd terecht. Hier zijn namelijk een paar rechtelijke uitspraken over geweest.

Lees artikel

AVG bijeenkomst
16/03/2018

Vanaf 25 mei is de AVG van toepassing. Wilt u geïnformeerd worden over alle ins en outs? Kom dan naar onze bijeenkomst.

Lees artikel

20.000 zzp’ers krijgen alsnog zwangerschapsverlof
15/03/2018

Zzp’ers die in de periode tussen 2005 en 2008 zwanger waren hebben alsnog recht op een uitkering. Wat zijn de rechten van zzp’ers tegenwoordig?

Lees artikel