Ondernemers onderschatten het financiële risico van het overlijden voor het gezin vaak. Met een overlijdensrisicoverzekering kun je eventuele tekorten opvangen.Ga terug naar het artikeloverzicht


Ondernemers kunnen op verschillende manieren een vermogen opbouwen waarmee ze per de pensioendatum een aanvulling op de AOW opbouwen. Maar hoe zit het bij overlijden?

Een populaire manier om vermogen op te bouwen is in de vorm van lijfrente. Dit gebeurt traditioneel in een verzekering, maar het kan ook in de vorm van banksparen of een lijfrente beleggingsrekening. Het risico van het overlijden vóór de pensioendatum blijft hierin vaak onderbelicht.

Wat gebeurt er met het opgebouwde kapitaal bij overlijden?

Het vermogen is opgebouwd met als doel hier een lijfrente-uitkering mee aan te kopen vanaf de pensioendatum. Als je aan de voorwaarden voldoet, is het jaarlijks in te leggen bedrag aftrekbaar van het inkomen. De uitkeringen worden juist weer belast. Bij overlijden vóór de pensioendatum, komt het bedrag ter beschikking aan de nabestaanden. De nabestaanden kunnen met het opgebouwde bedrag een nabestaandenlijfrente aankopen. Het probleem is dat het opgebouwde bedrag vaak nog niet voldoende is om daar een volwaardige nabestaandenuitkering mee aan te kopen.

Voorbeeld:

Een ondernemer is 35 jaar oud. Sinds 5 jaren stort hij jaarlijks een bedrag van 5.000 euro op een lijfrente bankspaarrekening. Op de rekening is inmiddels een kapitaal opgebouwd van 27.000 euro. Hij overlijdt en laat een echtgenote achter. Met het opgebouwde bedrag kan ze een periodieke uitkering aankopen, maar het bedrag is natuurlijk onvoldoende om een volwaardige nabestaandenuitkering mee aan te kopen.

Een overlijdensrisicoverzekering met een dalend verzekerd bedrag

Voor een goede nabestaandenvoorziening is nu meer kapitaal nodig dan bij overlijden over een aantal jaren. Er kan dus gekozen worden voor een overlijdensrisicoverzekering met een dalend verzekerd bedrag. De hoogte van het verzekerd bedrag en de omvang van de daling van het verzekerd bedrag kunnen berekend worden door een verzekeringsadviseur. Dit is namelijk ook afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de leeftijd van de partner. Ook speelt mee wat er financieel nodig is om na het overlijden het huishouden draaiende te houden.

Waar bestaat recht op als er geen nabestaandenuitkering volgt?

Onder voorwaarden bestaat er na overlijden recht op een Anw-uitkering. Er moet een kind verzorgd worden tot 18 jaar oud of de gerechtigde op de uitkering is voor minimaal 45 procent arbeidsongeschikt. Een eventueel inkomen zorgt voor een lagere uitkering. De Anw-uitkering bestaat uit 70 procent van het minimumloon.

Wat moet je weten over de annuïteitenhypotheek?
25/05/2018

De meeste huizenkopers kiezen voor de annuïteitenhypotheek, maar is dat ook voor jou de slimste keuze?

Lees artikel

Wat houdt het afspiegelingsbeginsel in?
24/05/2018

Bij een reorganisatie geldt het afspiegelingsbeginsel. Hoe gaat het in z’n werk en wat zijn de voorwaarden?

Lees artikel

Druk je energierekening met de volgende tips
23/05/2018

De energierekening is een zware vaste last. Je kunt met een paar nuttige tips besparen op de rekening.

Lees artikel

Welke verzekeringen heeft een werkgever echt nodig?
23/05/2018

Er zijn een aantal verzekeringen waar werkgevers echt niet zonder kunnen. Welke zijn het en waarom zijn ze zo noodzakelijk?

Lees artikel