Als zzp’er heb je een wisselend inkomen. Om sterke schommelingen op te kunnen vangen moet je spaargeld achter de hand hebben. Hoeveel heb je nodig?Ga terug naar het artikeloverzicht


Zzp’ers zijn financieel kwetsbaarder, dus een spaarkapitaal achter de hand hebben is aan te raden. Hoeveel spaargeld heb je minimaal nodig?
Een zzp’er heeft in vergelijking met een werknemer een minder stabiel inkomen. Een werknemer kan werkloos raken, maar dan bestaat er in veel gevallen recht op een WW-uitkering. Zzp’ers hebben daar geen recht op. Iedere eerste van de maand staat de teller voor zzp’ers weer op nul en moet het inkomen weer verdiend worden. Om deze reden moeten zzp’ers altijd extra geld achter de hand hebben.

Hoeveel geld moet je oppotten?
Vooral zzp’ers die qua inkomen voor een groot deel afhankelijk zijn van één of maar een paar opdrachtgevers moeten voorzichtig zijn. Deze afhankelijkheid maakt je namelijk kwetsbaar. Als het bij opdrachtgevers even slecht gaat met de zaken ben je de eerste die eruit vliegt. Ook door een kleine verandering in het beleid kunnen de inkomsten voor een (groot) deel wegvallen. Hoeveel geld je achter de hand moet houden is onder andere afhankelijk van:

  • Jouw gezinssituatie
  • Hoeveel euro’s je iedere maand nodig hebt
  • De fluctuatie van het inkomen
  • Heb je wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Je doet er verstandig aan om in ieder geval drie tot vijf maal het gemiddelde maandinkomen als buffer aan te houden. In het geval jouw partner ook een goed inkomen heeft waar de vaste lasten mee betaald kunnen worden, kun je een lagere buffer aanhouden. Bij een sterk wisselend inkomen is juist een grotere buffer aan te raden.

Kun je zo weer aan de slag als werknemer?

Ben jij door jouw ervaring en kunde gewild bij werkgevers? In dat geval loop je minder risico’s. In het uiterste geval kun je namelijk weer terug in loondienst. Hiervoor is het wel belangrijk om de diploma’s en kwalificaties up to date te houden. Bijscholen kan verstandig zijn om jouw courantheid ook voor de toekomst te waarborgen.

Geen recht op doorbetaling tijdens de vakantie
Als zzp’er krijg je gedurende de vakantie niet doorbetaald. Ook heb je geen recht op vakantiegeld zoals werknemers dat wel hebben. Hetzelfde geldt ook gedurende de feestdagen en bij ziekte. Gedurende de werkzame uren moet je voldoende verdienen om periodes met geen of een lager
inkomen op te vangen.

Periode van ziekte overbruggen met spaargeld
Veel zzp’ers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat ze de maandelijkse premie er niet voor over hebben. Helaas is het niet mogelijk om met een spaarbuffer het risico van arbeidsongeschiktheid op te vangen. Tijdelijk door een ongeval of een ziekte niet kunnen werken is op te vangen met spaargeld. Maar het grootste risico is de blijvende arbeidsongeschiktheid. Je kunt niet voor tientallen jaren spaargeld achter de hand hebben. Alleen door het verzekeren ondervang je dit risico.

Via het Nibud kun je berekenen hoe groot de buffer moet zijn in jouw geval. Door schommelingen in het inkomen kun je naar eigen inzicht het spaarbedrag aanvullen tot een bedrag waaraan je voldoende hebt om maanden vooruit te kunnen zonder een inkomen.

Voorkom schade aan jouw huis tijdens de vakantie
14/06/2019

Tijdens jouw vakantie heb je een grotere kans op schade aan jouw huis. Ook met een goede inboedel- en opstalverzekering kun je schade beter voorkomen of beperkt houden.

Lees artikel

Kiezen voor een persoonlijke lening
12/06/2019

De persoonlijke lening wordt steeds populairder en het doorlopend krediet steeds minder populair. Waar wordt dit door veroorzaakt?

Lees artikel

Wat maakt de inboedelverzekering noodzakelijk?
07/06/2019

De inboedelverzekering biedt dekking tegen schade door brand, maar de dekking is veel ruimer dan dat. Wat mag je van de inboedelverzekering verwachten?

Lees artikel

Veel Nederlanders lopen toeslagen mis
05/06/2019

Nederlanders met een naar verhouding laag inkomen hebben recht op toeslagen, maar ze moeten wel zelf in actie komen. Vooral met een variabel inkomen is het lastig inschatten waar recht op bestaat.

Lees artikel