Tijdens of door een verbouwing kan schade ontstaan aan je huis of de inboedel. Kun je deze schade claimen op de inboedel- en opstalverzekering?Ga terug naar het artikeloverzicht


Huiseigenaren die zelf handig zijn kunnen goedkoop de eigen woning verbouwen, maar er kleven ook risico’s aan. Wat als er schade ontstaat aan het huis?

In twee opzichten brengt het zelf verbouwen risico’s met zich mee. Ten eerste kan schade door een verbouwing uitgesloten zijn. Tijdens de verbouwing worden er bijvoorbeeld bouwmaterialen gestolen. Het is nog maar de vraag of je deze schade kunt claimen op de inboedelverzekering. Ten tweede kun je een probleem hebben bij schade door de verbouwing. Je plaatst bijvoorbeeld zelf een dakkapel en bij een forse regenbui blijkt dat de dakkapel niet volledig waterdicht is. De verzekeraar keert in dat geval mogelijk niet uit.

Het huis en de inboedel beperkter verzekerd tijdens de verbouwing

Laat je jouw huis intensief verbouwen en woon je er tijdelijk niet? In sommige gevallen biedt de verzekeraar dan een beperktere dekking. Bouwmaterialen vallen niet onder de noemer inboedel, dus bij diefstal van deze materialen ben je mogelijk niet verzekerd. Daarnaast kun je door een verbouwing ook nog schade aanrichten aan onderdelen van het huis of aan de inboedel. Je verwijdert bijvoorbeeld een muur waardoor schade ontstaat aan andere onderdelen van het huis. Informeer ons over een aanstaande verbouwing. Wij kunnen het doorgeven aan de verzekeraar en voorkomen dat er bij schade geen uitkering volgt.

Is de aannemer goed verzekerd?

Laat je de verbouwing uitvoeren door een aannemer? Vraag voor de zekerheid na of de aannemer goed verzekerd is. Je moet namelijk voorkomen dat de aannemer schade veroorzaakt waarvoor geen dekking is in de aansprakelijkheidsverzekering. Voor de verbouwing kan de aannemer een zogenaamde CAR-verzekering afsluiten. Dit is een verzekering waarin de risico’s van het verbouwen verzekerd zijn. Het is de vraag of je een eerlijk antwoord krijgt van de aannemer, maar vraag het in ieder geval wel even na.

Schade ontstaan na de verbouwing

Bij een kostbare schade laat de verzekeraar vaak uitzoeken waardoor de schade is ontstaan. Als de schade veroorzaakt is door een recente verbouwing, is dit voor de verzekeraar een aanleiding om een nader onderzoek in te stellen. Stel, de schade is aantoonbaar ontstaan door de verbouwing. In dat geval zal de verzekeraar een eventuele schade-uitkering kunnen verhalen op de verantwoordelijke aannemer. De handige huiseigenaar die de verbouwing zelf heeft verricht kan een probleem hebben als de verzekeraar hem ziet als de veroorzaker van de schade.

Met de allrisk verzekering problemen voorkomen

Er zijn ook inboedel- en opstalverzekeringen met een zogenaamde allrisk dekking. In de polisvoorwaarden is dan niet opgenomen wanneer de verzekering wel dekking biedt, maar juist wanneer niet. Schade door eigen schuld van een verzekerde is ook meeverzekerd. De premie voor deze verzekering is hoger, maar de dekking is ook veel ruimer.

Kindje op komst? – Wat betekent het financieel?
19/12/2018

Gezinsuitbreiding zorgt ook voor een stijging van de uitgaven. Welke kosten kun je rekening mee houden bij en na de bevalling?

Lees artikel

Wanneer sluit je een CAR verzekering af?
18/12/2018

De Constructie All Risk verzekering (CAR) is voor bepaalde bedrijven een belangrijke verzekering. Wat heb je aan een dergelijke verzekering?

Lees artikel

Autoverzekering – Welke termen hoor je vaak?
14/12/2018

Van sommige veel gebruikte termen voor de autoverzekeringen wordt uitgegaan dat je ze kent, maar wat betekenen ze eigenlijk? Wij leggen ze in heldere taal uit.

Lees artikel

Laat de AOV zo lang mogelijk doorlopen
13/12/2018

Stem de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij voorkeur af op de begindatum van jouw pensioen. Helaas is dat niet altijd mogelijk.

Lees artikel