In het laatste kwartaal van 2018 kun je nog net fiscaal voordeel pakken. Hoe doe je dat? Waar liggen de mogelijkheden om de belastingdruk te verlagen?Ga terug naar het artikeloverzicht


Door uitgaven naar voren te halen en inkomen naar volgend jaar door te schuiven is er een fiscaal voordeel haalbaar. Hoe bespaar je geld?

Het is de bedoeling om per 1 januari 2019 de belastingschijven te herzien. Er zijn nu nog vier schijven met als hoogste een heffing van 51,95 procent over het inkomen vanaf 68.507 euro. Per 2019 zou de heffing in de hoogste belastingschijf verlaagd worden naar 49,5 procent. Procentueel is het verschil klein, maar in euro’s kan het verschil groot zijn. Hoe kun je in het laatste kwartaal van 2018 nog besparen op de belastingheffing?

Inkomen in de hoogste belastingschijf? Betaal de hypotheekrente vooruit!

In 2018 kun je de betaalde hypotheek nog aftrekken tegen een percentage van 49,5 procent. In 2019 zakt dit percentage naar 49 procent. Het fiscaal voordeel blijft de jaren daarna ook nog verder zakken. Je mag in 2018 al voor een half jaar de hypotheekrente vooruit betalen en nog in 2018 aftrekken van het inkomen. Het kan ook nog een voordeel geven op de vermogensrendementsheffing. Dit is de heffing over jouw vermogen. De heffing wordt berekend over jouw vermogen op 1 januari. Bij het vooruit betalen verlaag je het vermogen.

Inkomen doorschuiven naar volgend jaar

De laatste maanden van het jaar zijn vaak drukke maanden voor veel zelfstandigen. Werk doorschuiven naar begin volgend jaar zal rust geven in deze drukke periode. Fiscaal kan het ook handig zijn. Door de lagere heffing op het inkomen volgend jaar kan het ook de belastingdruk op het inkomen verlagen.

Investeringen nog doen in 2018

Er kunnen meerdere redenen zijn om investeringen die op termijn moeten gebeuren nog dit jaar door te voeren. Op deze manier druk je de winst. Ook voor bijvoorbeeld de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan het aan te raden zijn. Overleg de geplande investering wel eerst met de boekhouder of de accountant, want het eventuele voordeel moet vooraf wel goed doorgerekend worden.

Giften aan kinderen of kleinkinderen zijn niet aftrekbaar.

Haal voor 2019 geplande giften naar voren

Voor giften geldt er een drempelbedrag. Alleen als giften boven dit bedrag uitkomen, zijn ze aftrekbaar van het inkomen. Het drempelbedrag bedraagt 1 procent van het inkomen. Let wel op de voorwaarden voor het af kunnen trekken van giften. Ze moeten geschonken zijn aan een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit zijn door de Belastingdienst erkende instellingen. Giften aan kinderen of kleinkinderen zijn niet aftrekbaar. Onder voorwaarden zijn deze schenkingen wel vrij van schenkbelasting.

Nog een aanvulling op het pensioen opbouwen?

In de laatste maanden van het jaar kun je ook nog iets goeds doen voor jouw pensioen. Stort bijvoorbeeld nog een bedrag op een bankspaarrekening waar je een lijfrentekapitaal in opbouwt. Op deze manier kun je een aanvulling op de AOW-uitkering opbouwen.

Kindje op komst? – Wat betekent het financieel?
19/12/2018

Gezinsuitbreiding zorgt ook voor een stijging van de uitgaven. Welke kosten kun je rekening mee houden bij en na de bevalling?

Lees artikel

Wanneer sluit je een CAR verzekering af?
18/12/2018

De Constructie All Risk verzekering (CAR) is voor bepaalde bedrijven een belangrijke verzekering. Wat heb je aan een dergelijke verzekering?

Lees artikel

Autoverzekering – Welke termen hoor je vaak?
14/12/2018

Van sommige veel gebruikte termen voor de autoverzekeringen wordt uitgegaan dat je ze kent, maar wat betekenen ze eigenlijk? Wij leggen ze in heldere taal uit.

Lees artikel

Laat de AOV zo lang mogelijk doorlopen
13/12/2018

Stem de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij voorkeur af op de begindatum van jouw pensioen. Helaas is dat niet altijd mogelijk.

Lees artikel