Hoe gaat het nu met de zzp’ers die tijdens de eerste jaren van de kredietcrisis in het ondernemerschap zijn gestapt. Zijn ze nog steeds actief of zijn ze alweer in loondienst?Ga terug naar het artikeloverzicht


Volgens het CBS zijn de meeste zzp’ers die begonnen zijn in de periode 2008 tot 2010 nu geen zzp’er meer. Hebben ze het financieel niet overleefd?

In de eerste jaren van de kredietcrisis was er een sterke toename van zzp’ers. Dat had verschillende redenen maar voor sommigen was het een noodgreep. In de periode van 2008 tot 2010 hebben 650.000 zzp’ers zich ingeschreven bij de KvK. Hiervan heeft 69 procent het eerste jaar overleefd, en 57 procent de eerste twee jaren. Na vijf jaren was er nog maar 42 procent van over. De afname heeft verschillende redenen. Niet iedereen is gestopt omdat het financieel niet meer ging.

Toch maar weer werknemer geworden

Van de zzp’ers die binnen 5 jaren weer gestopt zijn, is 30 procent weer in loondienst gegaan. Ongeveer 10 procent is inmiddels gepensioneerd. Van de afhakers was 6 procent aangewezen op een uitkering na het stoppen. Van een deel van de afhakers is de reden een compleet andere. Ze zijn namelijk overleden of geëmigreerd. Het zijn dus zeer uiteenlopende redenen waarom ze gestopt zijn.

De cijfers gaan niet over de parttime ondernemers

Het CBS heeft alleen maar zelfstandigen in het onderzoek betrokken die het ondernemerschap als belangrijkste inkomstenbron hebben. Zelfstandigen die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van inkomen uit loondienst, zijn dus niet meegerekend.

Mannen houden het langer vol dan vrouwen

Na vijf jaar was 46 procent van de mannen nog actief als zzp’er. Bij vrouwen bleef het percentage steken op 38 procent. Vrouwen kozen vaker dan mannen toch voor loondienst. Bijna een derde van de vrouwen was na vijf jaren weer een werknemer. De volhouders zitten vooral in de leeftijdsgroep tussen 25 en 55 jaar.

In loondienst werken biedt voordelen

Het ondernemerschap spreekt veel werknemers aan, maar het is wel een stap met veel onzekerheden. Als werknemer krijg je iedere maand jouw salaris uitgekeerd. Zzp’ers moeten iedere maand weer zorgen voor voldoende inkomen. Dat zorgt voor een extra druk. Ook is het sociaal stelsel beter georganiseerd voor werknemers. Bij ziekte krijgt de werknemer doorbetaald en bij het verliezen van de baan kan de werknemer recht hebben op een WW-uitkering. Zelfstandigen hebben deze rechten niet. Het risico van arbeidsongeschiktheid kun je opvangen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar het verliezen van opdrachten kun je niet verzekeren.

Nog steeds zijn er ongeveer één miljoen zzp’ers actief in Nederland. Ze lopen extra risico’s in vergelijking met werknemers, maar met de juiste verzekeringen en een financieel strijdplan zijn veel risico’s in te dammen.

Voorkom schade aan jouw huis tijdens de vakantie
14/06/2019

Tijdens jouw vakantie heb je een grotere kans op schade aan jouw huis. Ook met een goede inboedel- en opstalverzekering kun je schade beter voorkomen of beperkt houden.

Lees artikel

Kiezen voor een persoonlijke lening
12/06/2019

De persoonlijke lening wordt steeds populairder en het doorlopend krediet steeds minder populair. Waar wordt dit door veroorzaakt?

Lees artikel

Wat maakt de inboedelverzekering noodzakelijk?
07/06/2019

De inboedelverzekering biedt dekking tegen schade door brand, maar de dekking is veel ruimer dan dat. Wat mag je van de inboedelverzekering verwachten?

Lees artikel

Veel Nederlanders lopen toeslagen mis
05/06/2019

Nederlanders met een naar verhouding laag inkomen hebben recht op toeslagen, maar ze moeten wel zelf in actie komen. Vooral met een variabel inkomen is het lastig inschatten waar recht op bestaat.

Lees artikel