Brand vormt een groot gevaar voor ondernemingen. Welke eisen stellen verzekeraars aan de brandpreventie?Ga terug naar het artikeloverzicht


Bij het verzekeren van een bedrijfspand en de overige bezittingen stelt de verzekeraar vaak eisen wat betreft de brandpreventie. Wat zijn vaak de standaardeisen?

Risico’s als inbraak en stormschade zijn niet te onderschatten gevaren, maar de schade blijft in vergelijking met brand beperkt. Als er brand uitbreekt in je bedrijfspand loopt de schade eenvoudig in de tienduizenden euro’s. Met veel pech loopt de schade in de honderdduizenden euro’s of zelfs nog meer. Verzekeraars kunnen eisen stellen voordat ze een brandverzekering afsluiten voor het bedrijfspand en de inventaris.

Welke vormen van brandpreventie eisen verzekeraars vaak?

De eisen die verzekeraars stellen zijn onder andere afhankelijk van de werkzaamheden en de locatie waar het bedrijf gevestigd is. Aan horecagelegenheden worden andere eisen gesteld dan aan een kantoorpand. Iedere onderneming heeft eigen risicofactoren. Die worden mede bepaald door de branche waarin het bedrijf actief is, maar ook door specifieke kenmerken van het bedrijf zelf en van de locatie. Brandpreventie is dus per verzekeraar en bedrijf verschillend. Toch zijn er wel een aantal eisen die verzekeraars standaard stellen. Hieronder lichten wij een aantal veel voorkomende vormen van brandpreventie toe.

De verzekeraar kan het volgende eisen en in de polisvoorwaarden vastleggen

  • Brandblussers die periodiek gecontroleerd worden;
  • Elektrische installaties moeten voldoen aan bepaalde normen en moeten geregeld gekeurd worden;
  • Geen containers plaatsen en brandbare spullen opslaan tegen de gevel van het bedrijfspand of in de omgeving van het bedrijfspand (5 of 10 meter er vandaan);
  • Brandgevaarlijke werkzaamheden in het pand zijn niet toegestaan.

In de polisvoorwaarden zijn de eisen, voorwaarden of de beperkingen opgenomen. Bij branche specifieke eisen kunnen afwijkingen van de polisvoorwaarden vermeld staan in clausules die zijn opgenomen in de verzekeringspolis.

Maak de kans op brand zo klein mogelijk

Je kunt verzekerd zijn tegen brand, maar je kunt het beter voorkomen. De impact van een brand is namelijk veel groter dan alleen de materiële schade aan het pand en de inventaris en goederen. Brandpreventie is niet altijd duur. Door goede werkinstructies kan brand al voorkomen worden. Door het netjes werken en voorzichtig zijn met gevaarlijke stoffen kun je de kans op schade ook verkleinen. Vergeet ook niet om bijvoorbeeld dagelijks nog even de keuken te controleren. Controleer ook of alle deuren en ruiten goed afgesloten zijn. Inbraak moet je namelijk ook voorkomen, mede omdat dit ook weer brandstichting in de hand werkt.

Er is meer dan alleen de materiële schade

Bij een brand krijg je de materiële schade uitgekeerd van de brandverzekeraar, maar jouw schade is groter. Tot de schade volledig hersteld is kun je de bedrijfsactiviteiten waarschijnlijk niet op volle kracht voortzetten. Dit kun je verzekeren met de bedrijfsschadeverzekering.

Ondernemers hebben het elektrisch rijden een succes gemaakt
21/02/2019

De elektrische auto lijkt nu echt doorgebroken. Dat komt voor een deel door de ondernemers die in 2018 over zijn gestapt van benzine naar stroom. Waarom stapten ze over?

Lees artikel

Waarom moet je wel sparen voor de kinderen?
20/02/2019

De noodzaak voor het sparen voor de kinderen is toegenomen. De studiefinanciering stelt namelijk niet meer zoveel voor, en als ze het huis uit gaan kunnen ze ook wel een steuntje in de rug gebruiken.

Lees artikel

Aangepaste openingstijd kantoor Roosendaal 1 maart 2019
20/02/2019

1 maart bestaan Klasse Advies Roosendaal en Van Dommele Adviesgroep exact 10 jaar! In verband met dit jubileum is ons kantoor op vrijdag 1 maart vanaf 12.00 uur gesloten.

Lees artikel

Meld belangrijke wijzigingen altijd direct
20/02/2019

Is er onlangs iets gewijzigd in uw bedrijfs- of privésituatie wat van invloed kan zijn op uw verzekeringen? Meld deze wijziging dan direct aan ons!

Lees artikel