Nederlanders met een naar verhouding laag inkomen hebben recht op toeslagen, maar ze moeten wel zelf in actie komen. Vooral met een variabel inkomen is het lastig inschatten waar recht op bestaat.Ga terug naar het artikeloverzicht


Meer dan een kwart van de Nederlandse gezinnen loopt mogelijk geld uit toeslagen mis. Vooral Nederlanders met een laag inkomen laten geld liggen.

Een kwart van de Nederlanders weet niet of ze recht hebben op toeslagen. Dat wil nog niet zeggen dat ze geld laat liggen, want het recht is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Verontrustender is dat 1 op de 6 Nederlanders met een laag inkomen het niet weet. Met een laag inkomen bestaat er waarschijnlijk recht op in ieder geval zorgtoeslag. Als ze in een sociale huurwoning wonen, kunnen ze ook nog huurtoeslag mislopen. Mensen met een flexibel inkomen hebben vooral moeite met het inschatten van het recht op toeslagen.

Wat maakt het lastig met een variabel inkomen?

Jouw recht op toeslagen over 2019 kun je dit jaar ook al uit laten keren. Bij het aanvragen wordt gevraagd naar de hoogte van het inkomen. Op dit bedrag wordt de hoogte van de toeslagen gebaseerd. Met een variabel inkomen kun je in 2020 pas weten hoeveel je echt verdiend hebt. Hierdoor kun je van de Belastingdienst een terugvordering krijgen van een deel van de uitbetaalde toeslagen. Hierdoor zijn Nederlanders voorzichtig met het aanvragen van toeslagen. Van de werkenden met een variabel inkomen maakt volgens het Nibud 34 procent geen gebruik van tegemoetkomingen. Het is niet zeker of ze recht hebben op toeslagen, maar ze hebben het in ieder geval niet uitgezocht.

Werkenden met een flexibel inkomen hebben het lastig

Volgens het CBS zijn er twee miljoen Nederlanders met een flexibel inkomen. Dit zijn werknemers met een flexibel contract en natuurlijk de zzp’ers die ook geen vast inkomen hebben. Deze groep werkenden heeft vaker een laag inkomen en moeite om maandelijks rond te komen. Ook kunnen ze moeilijker inzicht krijgen in het inkomen en de uitgaven. Bij veel voorzieningen wordt uitgegaan van een vast en stabiel inkomen. Het vooraf inschatten van het inkomen is meestal noodzakelijk.

38 procent van de huishoudens komt moeilijk rond

Tijdens de crisis had 38 procent van de huishoudens moeite om het hoofd financieel boven water te houden. Na de crisis ging het beter, maar inmiddels heeft weer 38 procent van de huishoudens hetzelfde probleem. Gezinnen met lage inkomens worden gecompenseerd door toeslagen, maar ze moeten wel zelf in actie komen om deze toeslagen aan te vragen.

Veel huishoudens hebben te weinig spaargeld

Een zwakke financiële positie heeft ook veel te maken met een tekort aan spaargeld. Mensen met een variabel inkomen kunnen tekorten opvangen met reserves die ze achter de hand hebben. Ongeveer 20 procent van de huishoudens blijkt minder dan 1.000 euro achter de hand te hebben. Daarnaast heeft 17 procent van de huishoudens geen spaarrekening en dus geen vaste financiële buffer. Het niet hebben van spaargeld maakt huishoudens kwetsbaar.

Looptijd van de aflossingsvrije hypotheek
23/08/2019

De aflossingsvrije hypotheek kan problemen geven bij het bereiken van de einddatum. Het verlengen van de looptijd kan de oplossing zijn, maar er zijn ook andere oplossingen.

Lees artikel

Besparen op de vaste lasten met inzicht
21/08/2019

Weet je hoeveel geld er maandelijks binnenkomt en waar het weer aan wordt uitgegeven? Inzicht voorkomt schulden en kan jou helpen met het besparen.

Lees artikel

Bied nabestaanden zekerheid voor 10 euro per maand
16/08/2019

Tegen een naar verhouding lage premie kun je de financiële gevolgen van het overlijden opvangen voor je nabestaanden. Met 10 euro kun je al een hoog bedrag verzekeren.

Lees artikel

Een studieschuld wordt toch niet zichtbaar?
14/08/2019

Er waren politieke plannen voor een schuldverklaring. Huizenkopers zouden deze op kunnen vragen om inzicht te krijgen in de studieschuld. Waarom gaat het toch niet door?

Lees artikel