De inboedelverzekering biedt dekking tegen schade door brand, maar de dekking is veel ruimer dan dat. Wat mag je van de inboedelverzekering verwachten?Ga terug naar het artikeloverzicht


Een inboedelverzekering sluit je af zodra je op jezelf gaat wonen. Waarom kun je echt niet zonder de verzekering? Wat zijn de belangrijkste dekkingen?

De inboedelverzekering biedt dekking tegen brand, maar dat is maar een onderdeel van het geheel. Het is wel de belangrijkste dekking, maar in veel meer gevallen kun je schades declareren bij de verzekeraar.

Wat wordt verstaan onder de inboedel?

Spullen in jouw huis die niet vastgenageld zitten aan het huis, vallen onder de noemer inboedel. Een kledingkast is dus inboedel, maar een inbouwkast niet. Het huis en alles wat eraan vastgenageld zit verzeker je met de opstalverzekering. Dure verzamelingen en andere waardevolle bezittingen zoals kunstvoorwerpen, vallen ook onder de inboedel. Houd er wel rekening mee dat er maximale bedragen kunnen gelden voor bijvoorbeeld verzamelingen, kunst en sieraden.

Welke soorten dekkingen kun je tussen kiezen?

Er zijn verschillende dekkingen, maar de meeste verzekeraars houden de keuze beperkt tot de extra uitgebreide en de allrisk inboedelverzekering. In een ver verleden waren er ook inboedelverzekeringen die alleen maar dekking boden tegen schade door brand, maar deze verzekeringen komen nauwelijks nog voor.

De meest uitgebreide inboedelverzekering biedt onder andere dekking tegen:

  • Brandschade
  • Stormschade
  • Schade door inbraak en diefstal
  • Waterschade
  • Schade door ontploffing

Bliksemschade

De allrisk inboedelverzekering biedt een ruimere dekking. Alle van buiten komende onheilen zijn verzekerd, tenzij uitgesloten in de polisvoorwaarden. Het zelf laten vallen van spullen is verzekerd in de allrisk inboedelverzekering. Vaak hanteren verzekeraars wel een eigen risico in deze inboedelverzekeringen. Zo willen ze voorkomen dat ze ook schades voor een gering bedrag in behandeling moeten nemen. Dit soort schades zorgen namelijk ook voor hoge kosten om de schades af te wikkelen.Wat is nooit meeverzekerd?Je kunt alleen maar onzekere gebeurtenissen verzekeren. Te voorziene schades en opzet door de verzekerde zijn dus niet meeverzekerd. Maar ook schade door achterstallig onderhoud aan het huis is niet verzekerd. Ook schadeoorzaken die een te hoge schadelast meebrengen zijn uitgesloten. Denk hierbij aan schade door een aardbeving of een overstroming.

Waarop let je bij het afsluiten van een inboedelverzekering?

De verzekeraars kunnen zelf bepalen wat ze wel of niet verzekeren in de inboedelverzekering. In hoofdlijnen zijn de dekkingen vaak gelijk, maar kleine verschillen kunnen bij schade een groot verschil maken. Daarom is het belangrijk om advies in te winnen over de inboedelverzekering. Je wilt namelijk de verzekering die zo goed mogelijk aansluit op de risico’s die je loopt.

Zijn er ook aanvullende dekkingen naast de inboedelverzekering mogelijk?

Bijvoorbeeld voor kostbaarheden kan er een beperking zitten in de inboedelverzekering. Sieraden zijn bijvoorbeeld maar verzekerd tot een bepaald bedrag. Je kunt een kostbaarhedenverzekering afsluiten voor de inboedel waar een maximumbedrag voor geldt. Ook een buitenhuisdekking kan een aanrader zijn.

Voorkom schade aan jouw huis tijdens de vakantie
14/06/2019

Tijdens jouw vakantie heb je een grotere kans op schade aan jouw huis. Ook met een goede inboedel- en opstalverzekering kun je schade beter voorkomen of beperkt houden.

Lees artikel

Kiezen voor een persoonlijke lening
12/06/2019

De persoonlijke lening wordt steeds populairder en het doorlopend krediet steeds minder populair. Waar wordt dit door veroorzaakt?

Lees artikel

Wat maakt de inboedelverzekering noodzakelijk?
07/06/2019

De inboedelverzekering biedt dekking tegen schade door brand, maar de dekking is veel ruimer dan dat. Wat mag je van de inboedelverzekering verwachten?

Lees artikel

Veel Nederlanders lopen toeslagen mis
05/06/2019

Nederlanders met een naar verhouding laag inkomen hebben recht op toeslagen, maar ze moeten wel zelf in actie komen. Vooral met een variabel inkomen is het lastig inschatten waar recht op bestaat.

Lees artikel