De inboedelverzekering biedt dekking tegen schade door brand, maar de dekking is veel ruimer dan dat. Wat mag je van de inboedelverzekering verwachten?Ga terug naar het artikeloverzicht


Een inboedelverzekering sluit je af zodra je op jezelf gaat wonen. Waarom kun je echt niet zonder de verzekering? Wat zijn de belangrijkste dekkingen?

De inboedelverzekering biedt dekking tegen brand, maar dat is maar een onderdeel van het geheel. Het is wel de belangrijkste dekking, maar in veel meer gevallen kun je schades declareren bij de verzekeraar.

Wat wordt verstaan onder de inboedel?

Spullen in jouw huis die niet vastgenageld zitten aan het huis, vallen onder de noemer inboedel. Een kledingkast is dus inboedel, maar een inbouwkast niet. Het huis en alles wat eraan vastgenageld zit verzeker je met de opstalverzekering. Dure verzamelingen en andere waardevolle bezittingen zoals kunstvoorwerpen, vallen ook onder de inboedel. Houd er wel rekening mee dat er maximale bedragen kunnen gelden voor bijvoorbeeld verzamelingen, kunst en sieraden.

Welke soorten dekkingen kun je tussen kiezen?

Er zijn verschillende dekkingen, maar de meeste verzekeraars houden de keuze beperkt tot de extra uitgebreide en de allrisk inboedelverzekering. In een ver verleden waren er ook inboedelverzekeringen die alleen maar dekking boden tegen schade door brand, maar deze verzekeringen komen nauwelijks nog voor.

De meest uitgebreide inboedelverzekering biedt onder andere dekking tegen:

  • Brandschade
  • Stormschade
  • Schade door inbraak en diefstal
  • Waterschade
  • Schade door ontploffing

Bliksemschade

De allrisk inboedelverzekering biedt een ruimere dekking. Alle van buiten komende onheilen zijn verzekerd, tenzij uitgesloten in de polisvoorwaarden. Het zelf laten vallen van spullen is verzekerd in de allrisk inboedelverzekering. Vaak hanteren verzekeraars wel een eigen risico in deze inboedelverzekeringen. Zo willen ze voorkomen dat ze ook schades voor een gering bedrag in behandeling moeten nemen. Dit soort schades zorgen namelijk ook voor hoge kosten om de schades af te wikkelen.Wat is nooit meeverzekerd?Je kunt alleen maar onzekere gebeurtenissen verzekeren. Te voorziene schades en opzet door de verzekerde zijn dus niet meeverzekerd. Maar ook schade door achterstallig onderhoud aan het huis is niet verzekerd. Ook schadeoorzaken die een te hoge schadelast meebrengen zijn uitgesloten. Denk hierbij aan schade door een aardbeving of een overstroming.

Waarop let je bij het afsluiten van een inboedelverzekering?

De verzekeraars kunnen zelf bepalen wat ze wel of niet verzekeren in de inboedelverzekering. In hoofdlijnen zijn de dekkingen vaak gelijk, maar kleine verschillen kunnen bij schade een groot verschil maken. Daarom is het belangrijk om advies in te winnen over de inboedelverzekering. Je wilt namelijk de verzekering die zo goed mogelijk aansluit op de risico’s die je loopt.

Zijn er ook aanvullende dekkingen naast de inboedelverzekering mogelijk?

Bijvoorbeeld voor kostbaarheden kan er een beperking zitten in de inboedelverzekering. Sieraden zijn bijvoorbeeld maar verzekerd tot een bepaald bedrag. Je kunt een kostbaarhedenverzekering afsluiten voor de inboedel waar een maximumbedrag voor geldt. Ook een buitenhuisdekking kan een aanrader zijn.

Looptijd van de aflossingsvrije hypotheek
23/08/2019

De aflossingsvrije hypotheek kan problemen geven bij het bereiken van de einddatum. Het verlengen van de looptijd kan de oplossing zijn, maar er zijn ook andere oplossingen.

Lees artikel

Besparen op de vaste lasten met inzicht
21/08/2019

Weet je hoeveel geld er maandelijks binnenkomt en waar het weer aan wordt uitgegeven? Inzicht voorkomt schulden en kan jou helpen met het besparen.

Lees artikel

Bied nabestaanden zekerheid voor 10 euro per maand
16/08/2019

Tegen een naar verhouding lage premie kun je de financiële gevolgen van het overlijden opvangen voor je nabestaanden. Met 10 euro kun je al een hoog bedrag verzekeren.

Lees artikel

Een studieschuld wordt toch niet zichtbaar?
14/08/2019

Er waren politieke plannen voor een schuldverklaring. Huizenkopers zouden deze op kunnen vragen om inzicht te krijgen in de studieschuld. Waarom gaat het toch niet door?

Lees artikel