Beloningsbeleid

In het beloningsbeleid komen klantbelang en de uitgangspunten van onze arbeidsvoorwaarden tot uiting. Arbeidsvoorwaarden die zich kenmerken door flexibiliteit.

Het inkomen van Klasse Advies Roosendaal collega’s bestaat uit de volgende componenten:

•             Vast salaris

•             Variabel salaris

•             Arbeidsvoorwaardenkeuze budget waarin opgenomen, bovenwettelijke verlofdagen, de vakantietoeslag en bonus-regeling.

De hoogte van de beloning is gebaseerd op functiezwaarte en ervaring.

Collega’s maken ieder jaar afspraken voor een bepaalde periode waarbij ontwikkeling centraal staat.

Klantgerichtheid, kwaliteit van de dienstverlening, professionaliteit en ontwikkeling van competenties staan centraal. De afspraken zijn nooit meer dan 50% gerelateerd aan financiële doelstellingen. Aan het einde van het jaar wordt vervolgens geëvalueerd in hoeverre de afspraken gerealiseerd zijn. Deze evaluatie is bepalend voor de eventuele groei in salaris en totstandkoming van de variabele beloning.

Klasse Advies wil met dit verantwoorde en transparante beloningsbeleid allereerst het klantbelang dienen en voldoet hiermee aan de regels die de wetgever stelt (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) en aan de richtlijnen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank) die er op toezien dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren.