Home  >  Home  >  Mijn personeel

Mijn personeel

U wilt alles voor uw personeel goed geregeld hebben. Klasse Advies staat u hierin bij. Hoe regelt u het pensioen van uw werknemers en hoe gaat u om met arbeidsongeschiktheid?

Collectieve pensioenregeling verplicht

Een pensioenregeling is voor veel werknemers een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Voor een groot deel van de werknemers is het pensioen bij cao geregeld, zij zijn dan verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Maar voor een groot aantal branches is geen bedrijfstakpensioenfonds van toepassing. Werkgevers in deze branches zijn vrij zelf een pensioenregeling in te richten.
Lees meer…

Pensioencommunicatie

Een pensioenregeling voor je werknemers is natuurlijk heel mooi. Het is nog mooier als de werknemers weten wat de pensioenregeling inhoudt. Maar ook welke voordelen zij hebben bij de pensioenregeling en wat ze te kiezen hebben.
Lees meer…

Pensioenadvies ondernemersraad

Als ondernemingsraad heb je instemmingrecht bij de aanpassing van het collectieve pensioencontract van je werkgever. Om de belangen van de werknemers goed te behartigen, is het van belang om actief betrokken te raken in het pensioendossier.
Lees meer…

Pensioenakkoord 2022

In 2019 hebben het kabinet, werkgeversvertegenwoordiging en werknemersvertegenwoordiging een principe-akkoord gesloten voor pensioenopbouw per 2022. Tegelijkertijd is er ook al gesproken over de pensioenopbouw per 2023 of 2024.
Lees meer…

Advies nodig?
Bel of mail ons!

Heb je vragen over bedrijfsverzekeringen, pensioen, hypotheek of andere financiële vraagstukken?

Neem dan direct contact met ons op.
Mail info@klasseadvies.nl