Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
tel. 070 – 3338960
fax 070 – 3338969
info@kifid.nl
www.kifid.nl

U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden. Op onze dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing.