Over Klasse Advies

Wij zijn Klasse Advies, specialisten in financiële zekerheid.

Ons streven is om jou te voorzien van het beste advies in de vakgebieden Bedrijfsverzekeringen, Inkomensverzekeringen, Pensioen, Risicobeheer, Financiële planning en Hypotheken. 

Ons doel is daarmee niet direct het grootste kantoor van de regio te worden, maar wel het beste. We rekenen erop dat we door het streven naar de beste dienstverlening, we autonoom zullen doorgroeien. 

Met onze bedrijfsgroei groeien onze medewerkers mee; zowel in kennis als in aantal. 
Onze adviseurs specialiseren zich in één vakgebied. Door het stimuleren van een goede werksfeer en korte lijnen, zorgen wij dat ze elkaar de bal toespelen op het moment dat jouw casus daarom vraagt. Hierdoor borgen we dat jij het beste advies blijft krijgen. 

Wat je van ons mag verwachten

Een samenwerking tussen jou en Klasse Advies, begint met een adviestraject. Door het stellen van de juiste vragen, het toepassen van onze kennis en samenwerking met een groot aantal productaanbieders, zorgen wij voor de beste oplossing van jouw vraagstuk. 

Bij de selectie van onze aanbieders, kijken wij verder dan de meeste van onze concurrenten. In sommige nichemarkten acteren specialistische kleine verzekeraars, die jou vaak betere premie en voorwaarden bieden dan de bekende grote verzekeraars.

Indien we samen met jou tot een productoplossing komen, zullen wij deze voor je beheren. Hierbij zien wij de verzekeraar, pensioenuitvoerder en dergelijke als leverancier. Wij werken niet voor de leverancier, maar voor jou. Jij bent onze klant. 

Tijdens onze samenwerking houden wij contact om zo je producten goed te beheren en zoveel mogelijk af te stemmen op je (veranderende) behoeften en risico’s. Overigens doen wij dat ook zonder overleg, bijvoorbeeld bij een controle of de premies nog concurrerend zijn. 

Onderdeel van het beheer is in het geval van schadeverzekeringen natuurlijk ook het verhalen van de schade bij de verzekeraar. Door onze kennis van de polisvoorwaarden en ons totale belang bij verzekeraars, halen wij het maximale uit iedere schade. 

Ons doel om beter te presteren dan andere adviseurs, bereiken wij ook door te sturen op snelle afhandeling van je vraagstukken en het spreken van jouw taal. Mocht je hier op- of aanmerkingen op hebben, schroom dan niet dit aan ons mede te delen. Zo blijft onze service positief ontwikkelen.

Natuurlijk gaan we altijd voorzichtig om met privacygevoelig gegevens, meer hierover lees je in ons privacy statement.

Wat wij van jou verwachten

Wanneer je voor ons kiest als jouw specialist op financieel gebied, dan gaan wij die relatie aan voor de lange termijn. Wederzijds vertrouwen en respect vinden wij daarbij van groot belang. 

Als jouw adviseur zijnde, moeten wij ons kunnen verdiepen in jouw behoeften en gedachten. Verwacht jij het beste advies of beheer, dan verwachten wij dat je ons alle gegevens verstrekt die wij nodig hebben om je het best te kunnen adviseren. Dit zijn veelal gegevens die wij specifiek vragen, maar ook gegevens waarvan jij zou kunnen verwachten dat wij deze nodig hebben. 

Om goed advies te blijven geven en verzekeringsdekking te behouden, verwachten wij dat je de overeengekomen vergoedingen en premies altijd tijdig betaalt. In geval van een verzekering, welke onze aanbieders altijd rechtstreeks incasseren, wordt bij te late betaling de dekking opgeschort, met alle problemen van dien. 

Echt een verwachting is het niet, maar als jij vindt dat wij je altijd perfect van dienst zijn, waarom zou je ons dan niet aanbevelen bij anderen die bedrijfsverzekeringen, pensioen of andere financiële vragen hebben?

Indien je op enig moment vindt dat wij niet naar verwachting presteren, dan verwachten wij dat je ons hierover informeert. Als het beter kan, zullen wij dat dan altijd doen. 

Onze beloning

Als onze specialisten voor je aan de slag gaan, maken wij op voorhand duidelijke afspraken over onze beloning. Hierbij hanteren wij onderstaande mogelijkheden.

Eenmalige opdrachten

Indien wij een adviesdossier voor je uitwerken, hanteren wij in de regel een fixed fee. Afhankelijk van jouw wensen en de soort opdracht bieden wij ook de mogelijkheid het dossier af te wikkelen op basis van urendeclaratie of no cure no pay.

Bij No cure no pay vergelijken wij je verzekeringen op premie, tegen gelijke voorwaarden. Hoe meer wij voor je kunnen besparen, hoe hoger de fee, maar hoe groter jouw voordeel. We halen daarbij altijd het onderste uit de kan. Natuurlijk controleren wij ook of dekkingen voldoende zijn, zodat uiteindelijk het pakket wordt verbeterd.

Doorlopende dienstverlening

Het beheren van je verzekeringen voeren wij naar wens uit op basis van provisie of een abonnementssysteem of een combinatie van beide.

Op verschillende producten is provisie niet meer toegestaan. Beheer van je pensioenregeling, levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering, voeren wij altijd uit op basis van een abonnementsvorm.

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
tel. 070 – 3338960
fax 070 – 3338969
info@kifid.nl
www.kifid.nl

U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden. Op onze dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing.

Partners