Pensioenadvies

Als ondernemer heb je invloed op je huidige inkomen, maar mag je ook je toekomstige inkomen niet vergeten.

Bij ons pensioenadvies brengen wij je te verwachte lasten op pensioendatum in kaart en zetten daar je beschikbare inkomensvoorzieningen tegenover. Deze inkomensvoorzieningen kunnen bestaan uit diverse zaken met verschillende zekerheden. Denk hierbij aan (reeds opgebouwd) pensioen, lijfrente, spaar- en beleggingstegoeden, maar ook de waarde van het bedrijf en vastgoed.

Fiscaal voordeel

Indien uit ons advies blijkt dat het opbouwen van pensioen of lijfrente raadzaam is, begeleiden wij de productkeuze en sluiten deze voor je af.
Bij ons advies kijken wij natuurlijk naar het fiscale voordeel, risico- en rendementsverwachtingen en je wensen om eerder of later met pensioen te gaan. 
Daarbij blijft het voor ons altijd van belang dat jij begrijpt welke keuzes worden gemaakt en waarom.

Oudedagsverplichting DGA

Tot 2017 was het voor een DGA (Directeur Grootaandeelhouder) toegestaan zijn pensioen in eigen beheer op te bouwen. Wij adviseerden DGA’s hierover en berekenden de verplichtingen. Vanaf 2017 tot 2020 was afkoop en omzetting naar een oudedagsverplichting DGA mogelijk. Ook deze omzettingen hebben wij begeleid. De DGA kan hierdoor nog recht hebben op zijn pensioen in eigen beheer, een oudedagsverplichting DGA of een pensioenpolis via een verzekeraar.

Daar wij in het verleden deze middelen beheerden, kunnen wij nog steeds voorzien in alle adviezen omtrent het pensioen van de DGA.

Advies nodig?
Bel of mail ons!

Heb je vragen over bedrijfsverzekeringen, pensioen, hypotheek of andere financiële vraagstukken?

Neem dan direct contact met ons op.
Mail info@klasseadvies.nl