Pensioenadvies ondernemersraad

Als ondernemingsraad heb je instemmingsrecht bij de aanpassing van het collectieve pensioencontract van je werkgever. 

Om de belangen van de werknemers goed te behartigen, is het van belang om actief betrokken te raken in het pensioendossier. In het geval onze adviseurs de onderneming adviseren, houden zij altijd het belang van de werknemers in ogenschouw. Een goed pensioen is volgens ons in het belang van de werkgever en werknemer. 

Als wij de ondernemingsraad bijstaan, zullen wij ook altijd toetsen of de voorgestelde aanpassing acceptabel is. Hierbij bekijken we dit op individueel niveau, dus per deelnemer. Daarbij betrekken wij de leden van de ondernemingsraad, zodat ze inzicht krijgen in de materie en deze ook begrijpen. Zo kunnen zij de juiste afwegingen maken en samen met de onderneming werken aan een acceptabele pensioenregeling. 

Naast de instemming van de ondernemingsraad heeft ook iedere individuele werknemer de mogelijkheid niet akkoord te gaan met de aanpassingen. Het is dus van groot belang dat werkgever en werknemers op één lijn komen.

Onze adviseurs beheersen de pensioenmaterie, kennen de diverse aanbieders en de voor- en nadelen van deze aanbieders. Hiermee kunnen ze de ondernemingsraad uitstekend bijstaan.

Neem voor meer informatie contact op met onze pensioenspecialisten.