Compagnonsverzekering

Als je samen met je compagnon een bedrijf hebt, betekent dat vaak dat bij overlijden van één van de compagnons diens aandelen naar zijn erfgenamen gaan.

Het uitkopen van deze erfgenamen kan een kostbare aangelegenheid zijn. Om dit risico af te dekken, is het mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op elkaars leven. Deze verzekering noemen we een compagnonsverzekering. 

Overnamebeding

De hoogte van het verzekerd bedrag en daarmee de premie, is afhankelijk van de geschatte waarde van het bedrijf. Naast de verzekering is het doorgaans raadzaam een overnamebeding op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst. Hierin wordt geregeld dat de erfgenamen de aandelen ook daadwerkelijk aan moeten bieden bij overlijden.

Onze specialisten adviseren je graag over de compagnonsverzekering.