Brand

Er zijn verschillende soorten zakelijke bezittingen.

Voorbeelden van zakelijke bezittingen zijn:

  • Gebouwen
  • Grondstoffen en handelsgoederen
  • Inventaris
  • Machines
  • Vervoermiddelen
  • Geld- en geldswaardig papier

Deze bezittingen zijn gevoelig voor verschillende soorten risico’s zoals

  • Brand, storm, inbraak, water, vallen enzovoort
  • Door handelen van verzekerde zelf of anderen
  • Zonder menselijk handelen door overstroming, storm, blikseminslag en inductie
  • Eigen gebrek of eigen bederf

Afhankelijk van de waarde van de zakelijke bezittingen, wil je natuurlijk niet het risico lopen dat deze verloren gaan. Behalve de waarde van de bezittingen, is er ook een kans dat bij een schade vertraging in je bedrijfsprocessen ontstaan.

Daarom wil je deze risico’s goed in kaart hebben en goed afdekken waar nodig.

Wij gaan graag met je in gesprek over alle verzekerbare risico’s. Samen stemmen we af wat je wel en niet zou moeten/willen verzekeren.

Neem voor een kennismakingsgesprek direct contact met ons op.