Pensioenakkoord 2023

In 2019 hebben het kabinet, werkgeversvertegenwoordiging en werknemersvertegenwoordiging een principe-akkoord gesloten voor pensioenopbouw per 2023.

Tegelijkertijd is er ook al gesproken over de pensioenopbouw per 2023 of 2024. In het principe-akkoord zijn de volgende punten overeengekomen:

  • Langzamere stijging van de AOW-leeftijd – per 2019 direct ingegaan!
  • Meer mogelijkheden voor vervroegd pensioen
  • Eerlijkere verdeling tussen jonge en oude werknemers. Dit resulteert in een individuelere opbouw
  • Een uitkering ineens van maximaal 10% van het pensioen op pensioendatum
  • Minder korting op pensioen

De uitwerking van deze punten zal, gezien de uiteenlopende belangen van de partijen, nog zorgen voor grote uitdagingen. Ook wordt een verdere flexibilisering van het pensioenstelsel verwacht. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.

De al opgebouwde pensioenen zijn tevens beschermd bij de ingang van de nieuwe pensioenwet. Deze opgebouwde aanspraken worden niet aangetast door de nieuwe pensioenwet.

Wil je nu al meer weten over het akkoord, neem dan gerust contact op met onze pensioenspecialist.