Aansprakelijkheid & rechtsbijstand

In principe heeft ieder bedrijf een aansprakelijkheidsverzekering nodig. Zodra je zakelijke activiteiten verricht, biedt je particuliere verzekering namelijk geen dekking.

Natuurlijk zit er wel een groot verschil in de risico’s binnen aansprakelijkheid, waarbij ook verschillende premies gelden. Van algemene risico’s binnen een kantoor, tot grote aansprakelijkheidsrisico’s binnen een productiebedrijf.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die je anderen toebrengt, zowel aan spullen als letsel. Deze schade kun je zelf veroorzaken, maar ook door je personeel, product of pand.

Binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gelden standaard onder andere de volgende uitsluitingen, die overigens vaak wel verzekerbaar zijn:

  • Opzicht (het beheren / bewerken van spullen van derden)
  • Opnieuw leveren van een product of dienst
  • Schade met of door motorrijtuigen
  • Zuivere vermogensschade (meer informatie bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering)

Rechtsbijstand

Met een bedrijfsrechtsbijstandverzekering sta je sterker in conflicten met bijvoorbeeld leveranciers, afnemers, medewerkers en overheid.

Bij conflicten staan juristen van de bedrijfsrechtsbijstandverzekering je bij. Dit verlaagt de drempel om je recht te beschermen. Bij een conflict krijg je niet direct te maken met hoge juridische kosten, deze zijn namelijk al onderdeel van de verzekering.

Rechtsbijstandsverzekering inschakelen

Vaak is daarnaast een dekking voor incassobijstand opgenomen in de verzekering. Bij het onbetaald blijven van facturen kun je de rechtsbijstandverzekering inschakelen om je factuur te incasseren.

Elke verzekering heeft uitsluitingen. Bij een bedrijfsrechtsbijstandverzekering zijn de belangrijkste niet verzekerde conflicten:

  • Je faillissement of surseance van betaling
  • Intellectueel of industrieel eigendom
  • Subsidies
  • Oprichten, beëindigen, overdragen of overnemen van een onderneming
  • Aantrekken van bedrijfskapitaal

Onze adviseurs helpen je graag met de afweging of een rechtsbijstandverzekering passend is. Neem hiervoor direct contact met ons op.